Samarbetspartners

Utan våra samarbetspartners hade Rikstorneringen inte varit möjlig.
Ett stort tack till årets sponsorer och bidragsgivare!